Avustan yksityishenkilöitä, yhdistyksiä ja yrityksiä oikeudellisissa asioissa. Erityisalaani ovat perus- ja ihmisoikeuskysymykset, tietotekniikkaoikeus, työoikeus ja tekijänoikeus. Toimistoni sijaitsee Helsingissä.

Yksityishenkilöille tarjoan oikeudellista apua esimerkiksi:

 • jos sinua epäillään rikoksesta
 • jos olet joutunut rikoksen uhriksi
 • perus- ja ihmisoikeusasioissa (esimerkiksi sananvapaus ja yksityiselämän suoja)
 • perunkirjoitukseen tai perinnönjakoon läheisen kuoltua
 • testamentin tekemiseen
 • avioehtosopimuksen tekemiseen tai omaisuuden ositukseen avioliiton päättyessä
 • sopimusriidoissa, mukaan lukien asuntokauppa
 • työelämän riitatilanteissa (esimerkiksi palkkasaatavat).

Yrityksille ja yhdistyksille tarjoan apua esimerkiksi:

 • työoikeudellisissa asioissa
 • tekijänoikeuskysymyksissä
 • tietotekniikka-asioissa
 • sopimusasioissa
 • henkilötietolainsäädännön soveltamisessa.

Usein oikeudellisesta avustamisesta aiheutuvat kulut on mahdollista kattaa kotivakuutukseen kuuluvalla oikeusapuvakuutuksella tai valtion maksamalla oikeusavulla. Minulla on lain edellyttämä oikeudenkäyntiavustajan lupa.